Primăria Comunei Socol județul Caraș Severin

Dispozitia nr. 44 din 21.03.2024 privind desemnarea unui expert cooptat pentru a participa la procesul de evaluare a ofertelor in cadrul procedurii simplificate pentru atribuirea contractului de achizitie publica