Primăria Comunei Socol județul Caraș Severin

Structura

Conducere
Viceprimar
Contabilitate
CONSILIER DEBUTANT
Sef birou
AGRICULTURĂ
referent superior
URBANISM
CONSILIER DEBUTANT
Compartiment Asistenta Sociala
Consilier debutant Asistenţă Socială
Registratura si Relatii cu Publicul
Consilier
Compartiment Turism
Inspector turism
GHID DE TURISM
Cultură
Referent cultură
Situații de urgență
Șeful Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență
RESURSE UMANE
INSPECTOR
Achizitii publice si implementare proiecte
CONSILIER ASISTENȚĂ SOCIALĂ
Sofer microbuz scolar
Sofer I
Utilități publice
Mecanic pompă
Îngrijitor clădiri
CADASTRU
VACANT