Primăria Comunei Socol județul Caraș Severin

HCL nr. 12 din 21.02.2022 privind aprobarea documentatiei cadastrale de prima inscriere in Cartea Funciara a unor imobile de teren