Primăria Comunei Socol județul Caraș Severin

HCL nr. 14 din 21.02.2022 privind rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Socol