Primăria Comunei Socol județul Caraș Severin

HCL nr. 17 din 01.03.2022 privind rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Socol