Primăria Comunei Socol județul Caraș Severin

HCL nr. 18 din 28.03.2024 privind rectificarea Bugetului Local de venituri si cheltuieli al Comunei Socol