Primăria Comunei Socol județul Caraș Severin

HCL nr. 20 din 04.03.2022 privind rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Socol