Primăria Comunei Socol județul Caraș Severin

HCL nr. 23 din 30.03.2022 privind contractarea serviciilor pentru intocmirea Studiului de fezabilitate pentru investitia - Reducerea emisiilor de gaze cu efect se sera in transporturi