Primăria Comunei Socol județul Caraș Severin

HCL nr. 25 din 29.04.2024 privind rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Socol