Primăria Comunei Socol județul Caraș Severin

HCL nr. 26 din 30.03.2022 privind aprobarea tarifelor/taxelor de salubrizare si a Actului aditional la contractul de delegare prin concesiune a serviciului de colectare si transport