Primăria Comunei Socol județul Caraș Severin

HCL nr. 27 din 30.03.2022 privind modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Socol