Primăria Comunei Socol județul Caraș Severin

HCL nr. 28 din 30.05.2024 privind achizitionarea serviciilor de intocmire a documentatiei necesare obtinerii avizului de mediu privind Amenajamentul silvic al U.P.I Socol si a altor masuri implementarii acestora