Primăria Comunei Socol județul Caraș Severin

HCL nr. 3 din 31.01.2022 privind modificarea organigramei si a statutului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Socol