Primăria Comunei Socol județul Caraș Severin

HCL nr. 31 din 28.04.2022 privind rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Socol