Primăria Comunei Socol județul Caraș Severin

HCL nr. 32 din 28.04.2022 privind participarea Comunei Socol in cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi ( statii de reincarcare pentru vehicule electrice)