Primăria Comunei Socol județul Caraș Severin

HCL nr. 36 din 10.05.2022 privind rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Socol