Primăria Comunei Socol județul Caraș Severin

HCL nr. 4 din 31.01.2022 privind desfintarea Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare al comunei Socol