Primăria Comunei Socol județul Caraș Severin

HCL nr. 40 din 31.05.2022 privind aprobarea documentatiei cadastrale de prima inscriere in Cartea Funciara a imobilului cu numar cadastral 2645, Strada Manastirii in extravilanul comunei Socol-domeniul privat, jud. Caras-Severin