Primăria Comunei Socol județul Caraș Severin

HCL nr. 44 din 15.06.2022 privind rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Socol