Primăria Comunei Socol județul Caraș Severin

HCL nr. 5 din 11.02.2022 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2021