Primăria Comunei Socol județul Caraș Severin

HCL nr. 60 din 04.08.2022 privind rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Socol