Primăria Comunei Socol județul Caraș Severin

HCL nr. 61 din 18.08.2022 privind aprobarea volumului de masa lemnoasa care se va exploata in cursul anului 2022 din Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica a Comunei SOcol, jud. Caras-Severin -U.P. 1 Socol