Primăria Comunei Socol județul Caraș Severin

HCL nr. 71 din 31.10.2022 privind rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Socol