Primăria Comunei Socol județul Caraș Severin

HCL nr. 74 din 08.11.2022 privind rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Socol