Primăria Comunei Socol județul Caraș Severin

HCL nr. 88 din 28.12.2022 privind aprobarea coeficientilor pentru stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale Administratie utilizate in cadrul Aparatului de specialitate al Primarul