Primăria Comunei Socol județul Caraș Severin

HCL nr. 86 din 28.12.2022 privind solicitarea de trecere a unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii aflate in concesiunea C.N.C.F. CFR - S:A in domeniul public al UAT Comuna Socol