Primăria Comunei Socol județul Caraș Severin

legea 416/2001 privind venitul minim garantat si hotararea nr.50/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicarea ale legii 416/2001